Zoeken

ALV-stukken 14 april 2020

Op de NBTG-website (eerst inloggen) zijn de stukken voor de ALV van 14 april te vinden. De jaarrekening wordt uiterlijk 31 maart op de website geplaatst.


Op dit moment is niet zeker of de ALV-vergadering doorgang zal vinden vanwege het coronavirus. Wij zullen jullie hierover nog nader informeren.


Heb je zin om te komen naar deze ALV, meld je dan aan via info@nbtg.nl. Aanmelden is op dit moment niet mogelijk via de website omdat we werken aan een nieuwe website en een nieuw ledenadministratiesysteem.


Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar de Padualaan in Utrecht af te reizen om de ALV bij te wonen, dan kan je, indien gewenst, toch de ALV (digitaal) bijwonen op afstand. De ruimte waar de ALV plaatsvindt, wordt later nog bekendgemaakt.


Als je van de optie om de ALV op afstand bij te wonen gebruik wilt maken, meld je dan aan via info@nbtg.nl, uiterlijk 13 april. Je ontvangt daarna van ons een uitnodiging om via het platform (Zoom) dat we hiervoor gebruiken, deel te nemen aan de ALV met bijbehorende (eenvoudige) instructies.


Deelnemers op afstand mogen alleen luisteren en stemmen, maar mogen niet aan de discussie deelnemen. Dit hebben we in onze statuten vastgelegd.


Als je al iemand gemachtigd hebt om namens jou over bepaalde zaken te stemmen tijdens de ALV en je wilt alsnog op afstand deelnemen aan de ALV, meld je dan aan via het bureausecretariaat (info@nbtg.nl) en vermeld daarbij dat je je machtiging intrekt.

Voor het stemmen over personen (herverkiezing bestuurslid), moet je wel een machtiging aan een collega afgeven, omdat over personen anoniem gestemd wordt.


We hopen je te zien op de ALV!