Zoeken

ALV 7 november toch online

De ALV van 7 november zal niet in Zwolle gehouden worden, zoals wij eerder in de nieuwsbrief van juli hebben aangekondigd. Wij zullen toch een online ALV houden vanwege het volgende.


Door de coronarichtlijnen is de offerte voor de accomodatie in Zwolle hoger dan normaliter omdat er een grotere ruimte aangeboden moet worden.

Daarnaast blijken de annuleringsvoorwaarden van de zaalverhuurder niet gunstig voor ons. Mochten de overheidsregels eind oktober/ begin november grotere bijeenkomsten verbieden (bijvoorbeeld meer dan 20 of 30 personen), dan moeten wij een groot deel van het bedrag voor de zaal toch betalen, namelijk tussen 60 en 100%. Dit financiële risico willen we niet lopen.


Het beste alternatief is dat we de ALV online houden.

Een ALV mag echter alleen online gehouden worden als de Tijdelijke Covid-wet of een vervangende wet tegen die tijd nog van kracht is, waarin geregeld is dat een ALV online gehouden mag worden. De overheid beoordeelt per maand of die Tijdelijke Covidwet verlengd wordt.

Eind oktober wordt dus pas bekend of we een ALV met bestuur en leden online kunnen houden.


Mocht een ALV online eind oktober wettelijk gezien toch niet (meer) toegestaan zijn, dan is er nog een alternatief, namelijk dat we als bestuur wel samenkomen op één plek en alle leden per Zoom laten meedoen. Dit zou conform ons statuut zijn, aangezien het bestuur dan wel in persoon samenkomt (wat voldoende is om van een live ALV te spreken) en de leden op afstand meedoen.


Het enige probleem is dat alle leden dan volgens onze statuten geen spreekrecht hebben, maar alleen mogen stemmen. Dit is problematisch omdat we een paar belangrijke onderwerpen willen bespreken, waaronder de overgang naar een strategisch bestuur.

De ALV kan wellicht op grond van (een vrije interpretatie van) artikel 14 lid 8 van de statuten een uitzondering hierop maken door wel spreekrecht toe te kennen aan de leden tijdens de ALV. In artikel 14 lid 8 is namelijk bepaald dat de ALV beslist in alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien.