Zoeken

ALV 14 april gaat door


Wij hebben besloten dat de ALV op 14 april toch doorgang zal vinden, maar dan op afstand. Hierin voorzien de NBTG-statuten niet; bij een ALV moet er gewoonlijk altijd een gedeelte van de leden, waaronder het bestuur, op één plek fysiek aanwezig zijn.  

Onder deze bijzondere omstandigheden vinden wij echter dat hierop een uitzondering gemaakt kan worden, temeer omdat de statuten ook bepalen dat wij binnen een half jaar na een boekjaar een ALV moeten houden.


Omdat de ALV op afstand is, is de agenda wel ingekort.

De ALV duurt van 19.00u tot 20.30u.

Jullie zullen nog info ontvangen over de wijze waarop jullie aan de ALV kunnen deelnemen.


Een aantal stukken voor de ALV hebben jullie vorige week ontvangen en deze zijn ook op de website terug te vinden.  Vandaag sturen we jullie nog de jaarrekening over 2019 met toelichting.


Mocht je je nog niet hebben aangemeld voor de ALV en je wilt wel deelnemen, stuur ons dan uiterlijk 10 april een bericht via info@nbtg.nl.


Overige informatie over de ALV kan je eveneens op de website vinden.


Als je nog vragen hebt voor het bestuur die op de ALV beantwoord moeten worden, vergeet dan niet die vóór 6 april naar ons te sturen.


Tot 14 april!