Zoeken

Definitieve agenda ALV 13 april 2021 en overige ALV-stukken

Bijgewerkt: apr 8


Volgende week op 13 april a.s. vindt de ALV (online) plaats.

Tijdens de ALV worden onder andere het jaarverslag 2020, de jaarrekening en het verslag van de kascommissie over 2020 en het voorstel voor wijziging van het Huishoudelijk Reglement besproken.


N.a.v. reacties op de eerder toegestuurde ALV-stukken zijn een paar stukken aangepast:


- In de agenda is achter agendapunt 'Huishoudelijk Reglement' opgenomen dat hierover gestemd moet worden.


- In het aftreedrooster van bestuursleden stond per abuis achter de naam van André Uittenbogert vermeld: 'voorzitter a.i.'. Dat moet zijn: 'vice-voorzitter'.


- In het Huishoudelijk Reglement is een redactionele aanpassing gedaan en er is een bijlage aan het Huishoudelijk Reglement toegevoegd, namelijk het opdrachtformulier voor werkgroepen.


Er zijn geen verdere wijzigingen in de overige ALV-stukken (zie bijlagen).


Heb je zin om je aan te melden, geef je dan uiterlijk vrijdag 9 april op via de knop ‘ledenadministratie’ op de website. Daar kun je in de agenda zien dat een ALV is gepland op 13 april. Als je op ‘ALV’ klikt, kan je je aanmelden. Mocht je hierbij problemen ondervinden, mail dan naar info@nbtg.nl.


Als je op 13 april niet kan deelnemen aan de ALV, kan je een collega (tolklid) machtigen om namens jou te stemmen. Omdat de ALV online wordt gehouden is het technisch gezien niet mogelijk dat een tolklid door méér dan één collega gemachtigd wordt. Je kunt een collega machtigen door het bijgevoegde machtigingsfomulier ingevuld naar ons te mailen.


We hopen jullie volgende week te zien op de ALV!


Bijgevoegd zijn de volgende ALV-stukken:

- aangepaste agenda ALV 13 april 2021

- concept-notulen ALV van 7 november 2020

- jaarverslag 2020

- jaarrekening 2020

- toelichting op jaarrekening

- begroting vs werkelijke uitgaven 2020

- verslag Kascommissie 2020

- aangepast voorstel wijzigingen Huishoudelijk Reglement

- machtigingsformulier

- aangepast aftreedrooster bestuursleden