Zoeken

Aanpassing indexering reiskostenvergoeding

Bijgewerkt: 11 nov 2020

Tijdens ons laatste overleg met het UWV op 12 maart jl. hebben wij over de tolktarieven en de indexering ervan gesproken. Het Cebeononderzoek is nog (steeds) niet afgerond omdat er binnen en tussen de ministeries nog discussie gevoerd wordt over de vraag of alle tarieven en regels geharmoniseerd moeten worden.


Het onderzoeksrapport van Cebeon zal daarom nog enige maanden op zich laten wachten.


Het UWV is het niet met ons eens dat de indexering van de tolktarieven al jaren en in ieder geval sind 2018 (toen wij hiertegen bezwaar maakten) op een verkeerde prijsindex is gebaseerd en daardoor onjuist toegepast door het UWV. Hierdoor zijn de tarieven tot 1 juli 2019 jarenlang niet of nauwelijks verhoogd.

O.i. is de indexering van het tarief per 1 januari 2020 daarom ook te laag vastgesteld.


Het UWV heeft wel erkend dat er een fout is gemaakt bij het bepalen van de indexering van de reisvergoeding de afgelopen tijd -nadat wij hierop gewezen hebben- waarvoor zij hun verontschuldigingen hebben aangeboden.


Het resultaat van een herberekening van de reisvergoedingen is als volgt:

1) Het tarief per 01-01-2019 wordt met terugwerkende kracht € 0,71 in plaats van

€ 0,69;

2) Het tarief per 01-07-2019 wordt met terugwerkende kracht € 0,72 in plaats van

€ 0,69;

3) Het tarief per 01-01-2020 wordt € 0,74.


Het UWV heeft op basis van de door tolken ingediende facturen in het UWV Tolkportaal en het systeem van Berengroep uitgerekend dat alle tolken gezamenlijk recht hebben op een nabetaling van € 116.272,- over het jaar 2019. Uitgaande van 500 tolken betreft het dan gemiddeld € 232,54 per tolk.

Op 01 juli aanstaande zal het UWV het juiste tarief opnemen in het Normbedragenbesluit. Dat houdt in dat alle tolken ook nog recht hebben op een nabetaling over het eerste halfjaar van 2020.


Op dit moment zoekt UWV naar een eenvoudige oplossing om de nabetaling op korte termijn te kunnen uitvoeren, zonder administratieve last voor tolken. Welke vorm deze oplossing gaat aannemen is nog niet duidelijk. Mogelijk is UWV van plan om het gemiddelde bedrag dat te weinig is betaald aan iedere tolk uit te keren.


We zullen jullie informeren zodra wij meer weten over de oplossing waar het UWV voor kiest.