U bent hier

(Student)Tolken

Gebarentaalonderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen krijgen ruim een miljoen euro om hun studie uit te breiden en toegankelijker te maken voor internationale onderzoekers. Het onderzoeksproject zal vijf jaar duren. Hiervan is drie jaar uitgetrokken voor dataverzameling. De onderzoekers willen achterhalen in hoeverre gebaren in de Nederlandse Gebarentaal (NGT) zijn opgebouwd uit kleinere betekenisdeeltjes. Ook onderzoeken ze of onderdelen van een gebaar anders worden 'uitgesproken' afhankelijk van hun betekenis. Zo worden sommige gebaren op de borst gemaakt.

Dana Gornall is een Amerikaanse tolk gebarentaal. In deze blog wordt haar werk beschreven als 'fly on a wall'. 

 

KU Leuven, Faculty of Arts, Antwerp (Belgium) will host the next efsli Trainers’ Seminar which will take place in Antwerp on 15 and 16 September 2014. The theme of the seminar is: “Teaching Mind Tricks? From Consecutive to Simultaneous Interpreting… and Back.” This theme builds on the topic of the efsli Conference which runs prior to this event, though the efsliT Seminar focuses on pedagogical aspects. Please find attached the call for contributions. Deadline for submission of proposals: 20 February 2014!

The 2014 efsli Spring School is organised by the European Forum of Sign Language Interpreters in cooperation with Asocijacija tumaca srpskog znakovnog jezika (ATSZJ) - the Association of Serbian Sign Language Interpreters. We are looking for trainers able to design and deliver a short course on interpreting research. For this purpose, efsli invites experienced trainers from the sign language interpreters’ community to share their expertise and work in a stimulating European environment.

Deadline for submission of proposals is 20th January 2014!

Op 27, 28 en 29 maart organiseert stichting plotsdoven een internationaal congres. Het congres plots- en laatdoven is voor iedereen toegankelijk. Meer informaties is te vinden op de website van stichting plotsdoven. 

Pagina's