U bent hier

(Student)Tolken

Afgelopen vrijdag hielden drie muziektolken in het programma De Wereld Draait Door een tolkbattle. Mirjam van Oijen-Stolk, Hanneke de Raaff en Rosanna Warreman namen het tegen elkaar op terwijl ze een lied van zangeres I Am Aisha tolkten. Benieuwd naar de battle? Check dan het fragment.

Bij de invoering van passend onderwijs veranderen de regeling en de financiering van de tolkvoorziening in het onderwijs voorlopig niet. Er vindt nog overleg plaats tussen het ministerie, de besturen van de cluster 2 scholen en de belangenorganisaties over de wijze waarop de tolkvoorziening in het basis- en het voortgezet onderwijs en in het MBO op termijn het beste geregeld kan worden. De beroepsverenigingen van tolken gebarentaal en schrijftolken worden ook betrokken bij dit overleg.

Op zaterdag 21 juni 2014 wordt een gratis bijeenkomst voor tolken en tolkgebruikers georganiseerd met als thema 'Competenties, wat weet, kan en doe je?' De voertaal is NGT en iedereen is welkom! Meer informatie volgt zo snel mogelijk, maar houd deze datum alvast vrij.

Dovenschap vertaalde het nieuwsbericht over de landelijke regeling tolken voor doven/slechthorenden in het kader van de WMO naar Nederlandse Gebarentaal. Het filmpje is via het YouTube account van Dovenschap te bekijken. 

Elke tolk die bij het Register Tolken Gebarentaal staat ingeschreven, erkent en handelt naar de beroepscode en het beroepsprofiel zoals gepubliceerd door de Nederlandse Beroepsvereniging voor Tolken Gebarentaal (NBTG) en/of de Nederlandse Schrijftolken Vereniging (NSV). Deze 

Pagina's