U bent hier

(Student)Tolken

Deze film is op donderdag 29 januari 2015 tijdens het Internationale Filmfestival in Rotterdam te zien om 12:30 in Cinerama. Na de filmvertoning is in 'De Doelen' een workshop gebarentaal die gegeven wordt door gebarentaaldocente Gera Vonk van stichting Swedoro.

Voor doven en slechthorenden is meepraten soms lastig, ook op gemeentelijk niveau. Een raadslid uit de gemeente Veldhoven, Marianne Klaassen, komt met een initiatiefnota ‘Gebarentaal mag gezien worden’. Zij wil hiermee de toegankelijkheid vergroten.

Begin 2016 legt onze huidige voorzitter, Charley Erkens, zijn functie neer. Wij zoeken vanaf het voorjaar 2015 een nieuwe voorzitter, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. De potentiële nieuwe voorzitter is tijdens de overgangsfase algemeen bestuurslid en is betrokken bij het opstellen van het werkplan voor 2016. Het bestuur is van mening dat een voorzitter over bepaalde kwaliteiten moet beschikken en heeft daarom een profiel opgesteld. Leden én niet-leden kunnen zich beschikbaar stellen als bestuurslid.

Het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek (MPI) startte, samen met de Radboud Universiteit, een onderzoek naar gebarentaal. Met de bevindingen van het onderzoek wil het MPI samen met de Hogeschool Utrecht nieuw lesmateriaal ontwikkelen. Ben je een gebruiker van gebarentaal dan kun je deelnemen aan het onderzoek. Meer informatie lees je in dit artikel.

Hoe kunnen dove kinderen gebarentaal leren in een niet-gebarende omgeving? In dit Engelstalige artikel wordt de mogelijkheid geopperd dat robots kunnen helpen.

Pagina's