U bent hier

(Student)Tolken

Het UWV heeft onlangs het Protocol Voorzieningen waarin het beleid van het UWV over de tolkvoorzieningen is opgenomen, in de Staatscourant gepubliceerd. Eerder werd dit beleid in het Normbedragenbesluit geregeld. Het Normbedragenbesluit bevat nu alleen nog de regelgeving omtrent de tolktarieven.

In het Protocol zijn een paar beleidswijzigingen van het UWV ten aanzien van de tolkvoorziening opgenomen.

Op de extra ALV van 10 april jl. is Marc van Opstal verkozen tot bestuurslid/voorzitter van de NBTG. Hieronder volgt een bericht van onze nieuwe voorzitter.

Op de website van Dovenschap is sinds vrijdag 15 december te lezen dat het per 1 januari 2018 niet meer nodig is om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in het HBO- of WO-onderwijs. Tolkgebruikers mogen naar eigen inzicht tolken inzetten. De voorwaarden zijn onveranderd: de opdracht duurt minstens twee klokuren en onderbrekingen zijn niet mogelijk.

23 september is weer Werelddovendag. Wereldovendag wordt georganiseerd door Dovenschap, in samenwerking met aangesloten organisaties en zal gehouden worden op 3 locaties: Groningen, Amsterdam en Rotterdam
De voorbereidingen voor Werelddovendag zijn in volle gang.

In dit filmpje in Nederlandse Gebarentaal mét ondertiteling kan je er meer over vernemen.

https://youtu.be/Erwb-dHUDDE

Op initiatief van de NBTG is er een projectgroep Specialisatie & Differentiatie opgezet die bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Schrijftolkenvereniging (NSV), de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG), de tolkgebruikersorganisaties, de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) en tot slot uit de opstellers van twee voorstellen voor een specialisatie- en differentatiesysteem.

Pagina's