U bent hier

Publicaties

Je kunt de onderstaande NBTG publicaties bestellen. Veel publicaties zijn voor leden met korting verkrijgbaar. Voor administratie- en verzendkosten binnen Nederland wordt voor een pakket tot en met 2 kg. € 4,- in rekening gebracht. Weegt een pakket meer dan brengen wij aanvullende kosten in rekening. Wil je een bestelling vanuit het buitenland plaatsen? Neem dan vooraf contact met ons op. Na betaling ontvang je jouw bestelling zo snel mogelijk.

Publicaties

In 2005 Ans van Grinsven finalized her research into the work and rest patterns of sign language interpreters in the Netherlands. The results of the findings were published in a final report. The report is written in Dutch. Below is an English summary of the most important findings.

Download de publicatie gratis. Het is niet nodig deze via de bestelknop aan te vragen. 

 

€ 0,00
Speciaal voor de NBTG ontwikkelde DVD's om het stemtolken te oefenen. Er zijn twee DVD's beschikbaar. De beelden van DVD 1 zijn opgenomen tijdens Wereld Doven Dag. Verschillende dove personen vertellen korte anecdotes. DVD 2 is opgenomen tijdens het kerstvolleybal toernooi in Beverwijk.
€ 15,00
Verslag van het European Forum of Sign Language Interpreters (EFSLI) seminar, Kopenhagen, Denemarken. 23 & 24 september 2000
€ 0,00

Je kunt de folder gratis opvragen bij het NBTG secretariaat, door een briefje, fax of e-mail te sturen. Je kunt de folder ook als pdf downloaden.

€ 0,00

De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) geeft een folder Tolk Gebarentaal uit.
In deze folder kun je onder meer lezen: 

€ 0,00
Dit unieke boek geeft inzicht in de ontwikkeling van het beroep tolk gebarentaal, de opleiding, de organisatie en alle aspecten die bij het beroep horen.
€ 15,00

De kwaliteit van tolken gebarentaal is een vaak besproken onderwerp. De verwachtingen van de tolkgebruiker en de geleverde tolkdiensten komen hierbij niet altijd overeen. Door middel van een landelijk onderzoek maakten Maya de Wit en Irma Sluis een inventarisatie van welke kwaliteiten dove tolkgebruikers belangrijk vinden in een tolk en hoe deze de keuze voor een tolk bepaalt. Aan dit onderzoek werkten meer dan 200 Nederlandse dove tolkgebruikers mee.“Samenwerking, de sleutel tot succes!

€ 0,00
NBTG verslag van de EFSLI conferentie in Praag. Thema van de conferentie: Teamtolken. In dit verslag lees je artikelen over het inzetten van teamtolken, zowel dove als horende tolken, in situaties voor doofblinden en het theater. Daarnaast o.m. over de geschiedenis van het teamtolken en tolktechnieken.
€ 13,00
EFSLI conferentieverslag 2002: 12 artikelen met onder meer over het tolken in het theater, op het podium, het tolken van poëzie, het verschil tussen tolken en performen en het tolken van muziek.
€ 0,00
Verslaglegging van de NBTG Workshop Tolken in Christelijke Settings: onder meer informatie over waarom zijn christelijke settings anders dan bijvoorbeeld vergaderingen, materialen die gebruikt worden (liedbundels, bijbelvertalingen, etc), plaatsing van de tolk in de setting.
€ 0,00
Verslag tweedaagse NBTG workshop: onder meer over tolken in de gezondheidszorg, plaatsbepaling, kwalificaties, medische terminologie, geheimhouding, tolkmodellen en normen en waarden.
€ 0,00
NBTG verslag van de EFSLI Conferentie 2003, Brighton, Engeland. Informatie over schakeltolken (relay interpreting), beeldtelefoon tolken, tolken in internationale setting, ethische dilemma's en nog veel meer.
€ 0,00
De inpassing van multiculturele doven in Nederland, schakeltolken voor anderstalige doven, de situatie van anderstalige doven in de Verenigde Staten en tolken voor dove immigranten of personen met 'Minimal Language Skills-MLS'
€ 0,00

De tolkwijzer is ontwikkeld door verschillende tolkorganisaties, waaronder de NBTG. De tolkwijzer geeft informatie aan opdrachtgevers over de inzet van een tolk. Je kunt de tolkwijzer hier gratis downloaden of opvragen bij het NBTG secretariaat. Indien je de tolkwijzer per post wilt ontvangen betaal je 4 Euro voor administratie- en verzendkosten.

€ 0,00
Presentaties over onder meer AIIC (de internationale organisatie van congrestolken), schakeltolken (relay tolken)en over arbeidsvoorwaarden- en omstandigheden van tolken.
€ 3,50
Het thema van de conferentie was tolken in het onderwijs. Presentaties door onder meer dove en doofblinde (ex)studenten en studiecoördinators. Ook over tolken in theatersettings.
€ 3,50
NBTG verslag van de efsli conferentie in Tallinn, Estland, in 2009. Thema van de conferentie was 'sound mind in sound hands'. In het verslag lees je artikelen over hoe je een goede houding kan aannemen, tips om je zenuwen onder controle te krijgen en vooral oefeningen om zo fit mogelijk te blijven.
€ 22,50
Presentaties over onder meer tolken in het onderwijs, feedback geven, (na)scholing van tolken op afstand en de belangrijkste dingen die je had moeten weten voordat je begon met tolken.
€ 3,50
Map met speciaal geselecteerde informatie voor het maken van onder meer een werkstuk of een scriptie: doof en doofblindheid, tolken voor dove en doofblinde mensen, Gebarentaal, adressen van diverse instanties en beroepscodes voor tolken Gebarentaal en doofblindentolken.
€ 0,00

On July 28th '00 the Dutch Association of Sign Language Interpreters (NBTG) hosted the workshop Team Interpreting, which was presented by Laurie Swabey. Students and Sign Language Interpreters from the Netherlands and other European countries participated in the workshop. The participants found the workshop interesting, enriching, and inspiring. This is a report of the workshop as it was held on July 28th ’00. The report will be a helpful resource for the participants of the workshop. This report does not intend to be a how-to-guide on team interpreting.

€ 0,00