U bent hier

Missie en visie

Missie
De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) behartigt de individuele en collectieve belangen van tolken gebarentaal op alle niveaus. NBTG-tolken zijn professionele tolken die de noodzakelijke kennis over vakgerelateerde zaken binnen de vereniging kunnen halen én brengen.

Visie
Het beroep tolk gebarentaal ontwikkelt zich snel en de beroepsgroep groeit in een hoog tempo. De doelgroep is heel gevarieerd en, door o.a. technologische ontwikkelingen en beter onderwijs voor dove mensen, aan verandering onderhevig. De meeste tolken zijn zelfstandig ondernemer en werken via een regeling die door de overheid gefinancierd wordt. Het bundelen van krachten door een collectieve belangenbehartiging is van groot belang. 

De  erkenning van communicatie als fundamentele uiting van menselijk gedrag en het recht van ieder individu om gebruik te mogen maken van zijn of haar meest natuurlijke communicatievorm is de basis van het beroep tolk gebarentaal. Op basis van hun professionaliteit zijn tolken in staat om inhoud te geven aan hun taak om de communicatie tussen dove/slechthorende en horende mensen te faciliteren. De NBTG vindt dat de kwaliteit van tolken van cruciaal belang is voor een optimale communicatie.

Kennisuitwisseling zorgt ervoor dat een beroepsgroep kan groeien en verder kan professionaliseren. De NBTG vindt het belangrijk dat haar leden met elkaar van gedachten wisselen en ervaringen uitwisselen over de ontwikkelingen in het werkveld in binnen- en buitenland. De NBTG wil hét netwerk voor tolken gebarentaal zijn waar professionals de noodzakelijke kennis kunnen halen én brengen.