U bent hier

Doelstellingen

De doelen waaraan de NBTG werkt, zijn:

Belangenbehartiging

 • Belangenbehartiging richting relevante stakeholders
  We informeren financiers, uitvoerders en opdrachtgevers over het (belang van het) werk van tolken gebarentaal en geven aan aan welke voorwaarden voldaan moet worden, zodat tolken hun werk goed kunnen uitvoeren. We behartigen de belangen van tolkstudenten door gesprekken te voeren over het curriculum en door de vraag uit de markt terug te koppelen naar de opleiding. We staan open voor beroepsgerelateerde vragen van studenten.
 • Het vergroten van kennis over het werk van tolken gebarentaal en het bevorderen van de maatschappelijke erkenning voor het vak
  We doen dit door doorlopend (eventueel in samenwerking met andere organisaties) voorlichting te geven over het beroep, de inhoud van het werk en het belang van de inzet van tolken gebarentaal.

 Professionalisering

 • Het bevorderen van de kwaliteit van tolken gebarentaal
  We doen aan kwalitatieve deskundigheidsbevordering door nascholing te organiseren die voldoet aan de eisen van het Register Tolken Gebarentaal (RTG). De meeste nascholingsactiviteiten zijn ook voor studenttolken toegankelijk, zodat zij in contact kunnen komen met collega-tolken en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. We evalueren de door ons georganiseerde nascholingen. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten om de kwaliteit van de beroepsgroep verder te verbeteren, stimuleren we discussies en bieden we tolken de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. We inventariseren de behoeftes en wensen van tolkgebruikers, tolken en studenten om op basis hiervan ons beleid te kunnen aanpassen.
 • Het vergroten van scholingsmogelijkheden voor tolken
  We overleggen met instanties die scholing voor tolken gebarentaal (zouden kunnen gaan) aanbieden om te kijken of aanvullende scholing aangeboden kan worden.

Kennisuitwisseling

 • Het uitwisselen van vak- en vereniging gerelateerde kennis
  We doen dit door discussiebijeenkomsten te organiseren waarbij leden met elkaar in gesprek kunnen gaan over vak- en verenigingsgerelateerde zaken. We organiseren workshops waar leden kennis kunnen opdoen en uitwisselen. Ook delen we kennis en ontwikkelingen in het werkveld via onze website.
 • Het opstellen van adviezen en richtlijnen over vakgerelateerde onderwerpen
  Naar aanleiding van ontwikkelingen in het werkveld, de kennisuitwisselingen met leden en wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen we adviezen en richtlijnen om zo kaders te schetsen bij de beroepsuitoefening.
 • Het informeren van studenten over zaken aangaande het toekomstige beroep
  We doen dit door op de opleiding voorlichtingen te geven over aspecten waarmee tolken te maken krijgen nadat ze afgestudeerd zijn. Maar ook door studentleden toegang te geven tot de website waar ze kennis kunnen halen over (de ontwikkelingen van) het beroep. En door studenten te laten deelnemen aan ledenvergaderingen en discussiebijeenkomsten waar ze kennis op kunnen doen en ervaringen kunnen uitwisselen met gediplomeerde tolken.