U bent hier

De organisatie

De eerste beroepsvereniging werd opgericht op 9 november 1988 als Nederlandse Vereniging van Tolken voor Doven (NVTD). In 1997 wijzigde de naam van de vereniging naar NBTG. In datzelfde jaar legde het bestuur de leden voor om een contributieverhoging in te voeren, zodat met deze extra inkomsten voor een paar uur per week een secretariaatsmedewerker en beleidsmedewerker ingezet konden worden. De leden stemden vrijwel unaniem voor het voorstel. De NVTD had in 1997 nog geen honderd leden, in 2014 telt de NBTG er bijna 600.

De NBTG heeft een dagelijkse en een algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur houdt zich bezig met de lopende zaken. Het overleggen over de regelgeving en uitvoering van de tolkvoorziening is een van de kerntaken van het dagelijks bestuur. Het bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers. De bestuursleden worden ondersteund door drie parttime, betaalde krachten; een bureaucoördinator, een communicatieadviseur en een manager beleidszaken. Het bestuur krijgt daarnaast ondersteuning van diverse werk- en projectgroepen. De structuur van de organisatie is weergegeven in een organogram.

Tijdens haar vijfentwintig jarig bestaan werkte de NBTG hard aan de professionalisering van het beroep. Door verschillende interne onderzoeken kreeg de NBTG inzicht in de wensen van de tolken in Nederland. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten en gesprekken met de leden werkte de NBTG aan kwaliteitsverbetering. De oprichting van het onafhankelijke register tolken gebarentaal, was een van de grote stappen op weg naar het bevorderen en bewaken van de kwaliteit. Evenals het aanbieden van publicaties en het stimuleren van deskundigheidsbevordering.

BijlageGrootte
Organogram 2015 def.jpg90.13 KB