U bent hier

Professionalisering

Naast belangenbehartiging is professionalisering een belangrijke taak van de NBTG. De NBTG wil graag dat er kwalitatief goede tolken aan het werk zijn en draagt onder andere door het ontwikkelen van deskundigheidsbevordering bij aan de professionalisering van het beroep. Een bijkomend voordeel voor (student)leden van de NTBG is dat zij tegen een gereduceerd tarief kunnen deelnemen aan deze workshops. Naast individuele professionalisering, staat de NBTG ook voor de professionalisering van het beroep in het algemeen. Zo denkt de NBTG, samen met haar leden, na over hoe het beroep tolk zich kan blijven ontwikkelen. Een gerealiseerd idee is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een beroepsprofiel en het hanteren van beroepscodes. Ook discussieert de NBTG met haar leden over onderwerpen als specialisaties of nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en hoe het beroep daarin gepositioneerd kan worden.