U bent hier

Lidmaatschapsvormen

Tolklid (€ 253,95 per jaar), PZO lidmaatschap (€ 35,09 per jaar incl. btw) 
Werk je actief als tolk en wil je meebeslissen over het werk van de NBTG en de toekomst van jouw beroep? Dan kun je tolklid worden.

Waarom is het tolklidmaatschap meer waard dan € 253,95?

De voordelen van het NBTG-lidmaatschap:

- Je krijgt (soms flinke) korting op boeiende NBTG workshops. Als je bijvoorbeeld een 2-daagse workshop volgt, krijgt een NBTG-lid tussen € 175 en € 300,- korting.
- Als tolklid die als ZZP-er werkt en BTW-plichtig is, ben je ook automatisch lid van het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO).
Het individueel lidmaatschap van PZO kost normaal gesproken € 163,35 per jaar, maar via de NBTG kost het slechts € 35,09 per jaar.
Het PZO-lidmaatschap brengt veel (financiële) voordelen met zich, zoals kortingen op een arbeidsongeschiktheidsverzekering, gratis toegang tot een juridische helpdesk en korting op een NS businesscard.
- Jouw belangen (o.a. tegenover het UWV, VNG en de departementen van VWS, SZW en OCW) worden behartigd door de NBTG.
- Je hebt toegang tot het besloten ledengedeelte van de NBTG-website; zo ben je altijd op de hoogte van actuele zaken. Ook vind je op de website achtergrondinformatie en de meest uiteenlopende publicaties.
- Je ontvangt elk kwartaal Interpres magazine met interessante achtergrondinformatie over het beroep, columns en interviews.
- Je kunt deelnemen aan kennisuitwisselingsbijeenkomsten met collega-tolken en tolkgebruikers die de NBTG organiseert.

Studentlid (€ 10,00 per jaar)
Ben je student aan de tolkenopleiding? Dan kun je studentlid worden. Studentleden hebben dezelfde rechten als tolkleden, met uitzondering van het stemrecht.
Als studentlid kun je kennismaken met je toekomstige collega's en met het werkveld.

Van studentlid naar tolklid
Ben je studentlid, net afgestudeerd en wil je tolklid worden?
Maak dan gebruik van de aanbieding die je van ons ontving na de diploma-uitreiking.
Studentleden die afstuderen rond aug 2019 en tolklid worden, krijgen 2 maanden korting op het tolklidmaatschap 2020 en betalen € 211,63.
Studentleden die afstuderen rond maart 2020 en tolklid worden vóór 1 mei '20 betalen het halve tolklidmaatschap à € 126,97

Donateur (minimaal € 60,67 per jaar) of belangstellend lid (€ 19,32 per jaar)
Ben je geen tolk (in opleiding), maar voel jij je wel verbonden met onze vereniging? Dan kun je donateur of belangstellend lid worden. Actieve tolken kunnen geen belangstellend lid of donateur worden.

Lid worden?
Wil je tolk- of studentlid worden van de NBTG of ons ondersteunen als belangstellend lid of donateur? Dan kun jij je hier aanmelden.

Lidmaatschap opzeggen
Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch met één jaar verlengd. Je kunt jouw lidmaatschap alleen schriftelijk opzeggen. Dit moet je vóór 1 november van het lopende kalenderjaar doen. Je lidmaatschap wordt dan vanaf 1 januari van het daarop volgende kalenderjaar stopgezet.

Incasso lidmaatschapscontributie
De contributie wordt automatisch van je bankrekening afgeschreven door middel van een incasso waarvoor je de NBTG moet machtigen.
Als het lidmaatschapsgeld niet op tijd betaald is door een saldotekort op je bankrekening of doordat het geïncasseerde bedrag gestorneerd wordt, zal het bureausecretariaat eerst een herinnering en een waarschuwing naar je sturen.

Mocht het lidmaatschapsgeld daarna nog niet op de tweede afgesproken datum betaald zijn, dan is de NBTG genoodzaakt om een boete van € 20,00 in rekening te brengen. Deze extra administratieve handelingen brengen namelijk kosten met zich.