U bent hier

Lid werft lid

Hoe meer tolken er bij de NBTG aangesloten zijn, hoe meer wij kunnen doen. Samen staan we sterk(er). Werft een lid een nieuw lid? Dan wordt dat beloond.

Deze actie werkt als volgt:

  • Een nieuw lid meldt zich aan via het aanmeldformulier en geeft daar aan door welk NBTG-lid hij/zij is aangebracht. 
    ‘Nieuw’ houdt in dat betrokkene de afgelopen 12 maanden geen lid/donateur/belangstellende is geweest van de NBTG. Verder mag hij/zij, indien hij/zij in het verleden lid van de NBTG is geweest, niet zijn uitgeschreven wegens betalingsachterstand.
  • Het nieuwe lid of de nieuwe donateur/belangstellende legt zich vast voor minimaal één jaar.
  • Is de contributie van het student-lid of van de donateur/belangstellende voor een jaar en van het tolklid voor een kwartaal ontvangen? Dan krijgt het lid dat hem/haar heeft geworven een tegoed van 25% van de contributie van het nieuwe lid/donateur/belangstellende over één jaar. Betaalt een nieuw lid/donateur/belangstellende géén contributie, dan wordt dus ook géén tegoed bijgeschreven.
  • Dit tegoed kan gebruikt worden voor de betaling van toekomstige contributie, NBTG-publicaties of voor deelname aan NBTG-workshops. Het tegoed kan pas gebruikt worden als eventuele achterstallige contributies betaald zijn. Een bij een contributie-incassoronde openstaand tegoed wordt gebruikt om de contributie te voldoen. Een eventueel resterend saldo kan voor bovengenoemde doeleinden gebruikt worden.
  • Er zijn geen beperkingen aan het aantal nieuwe leden/donateurs/belangstellenden dat een lid, onder de voorwaarden van deze actie, kan aanbrengen.
  • Om voor het tegoed in aanmerking te komen, moet op het aanmeldformulier het veld “Aangebracht door: ………….” ingevuld zijn.