U bent hier

Inzet van teamtolken in onderwijs en werk mogelijk bij tolkopdracht langer dan één uur

Het UWV heeft onlangs het Protocol Voorzieningen waarin het beleid van het UWV over de tolkvoorzieningen is opgenomen, in de Staatscourant gepubliceerd. Eerder werd dit beleid in het Normbedragenbesluit geregeld. Het Normbedragenbesluit bevat nu alleen nog de regelgeving omtrent de tolktarieven.

In het Protocol zijn een paar beleidswijzigingen van het UWV ten aanzien van de tolkvoorziening opgenomen.

Eén daarvan is al eerder aan jullie bekendgemaakt, namelijk de wijziging in het beleid rondom teamtolken in het HBO- of WO-onderwijs. Dovenschap heeft zich hiervoor ook ingezet. Tolkgebruikers mogen sinds 1 januari 2018 naar eigen inzicht teamtolken inzetten indien de opdracht minstens twee klokuren duurt, onderbrekingen niet mogelijk zijn en van te voren vast staat dat het achtereenvolgens inzetten van verschillende tolken niet mogelijk is.

Het verheugende nieuws is dat in het Protocol de voorwaarde dat er sprake moet zijn van minstens twee klokuren, ook gewijzigd is. In het vervolg is het mogelijk om al teamtolken in te zetten indien de opdracht langer dan één uur duurt.

De NBTG heeft de afgelopen jaren bij het UWV aangedrongen om dit beleid (minstens twee klokuren) te veranderen. Hiervoor heeft Dovenschap zich eveneens ingezet. Deze wijziging in het UWV-beleid is vooral belangrijk voor degenen die (regelmatig) tolken bij promoties en dergelijke.

We zijn zeer tevreden met dit resultaat.

Uiteraard zouden we graag nog meer veranderingen in het beleid van het UWV zien. Onze wensen en die van Dovenschap, namens alle belangenorganisaties van tolkgebruikers, zijn ook al besproken met het UWV en de besprekingen daarover worden binnenkort voortgezet.

We houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen in het UWV-beleid.

Hieronder kan je de NGT-vertaling van dit bericht bekijken.