U bent hier

Enquête landelijke regeling tolkvoorziening

Zoals je waarschijnlijk weet, hebben Dovenschap en de NBTG het initiatief genomen om het slechte functioneren van de huidige tolkvoorziening door middel van een notitie onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Ons doel hiervan is om een nieuwe ideale tolkvoorziening te krijgen die wel tegemoet komt aan de wensen van tolken en tolkgebruikers.
De ministeries waren het met ons eens dat de huidige tolkvoorziening niet optimaal functioneert en hebben de opdracht gegeven aan onderzoeksbureau Significant om een onderzoek uit te voeren naar de tolkvoorziening.

Significant gaat hiervoor een ‘bureauonderzoek’ (literatuuronderzoek) doen, interviews houden met stakeholders (waaronder Dovenschap en de NBTG) en later ook nog groepsinterviews houden waarin stakeholders worden uitgenodigd op de eerste aanbevelingen te reageren.

Binnenkort beginnen de interviews; de NBTG heeft op 2 maart een afspraak staan. We willen hier graag input voor van alle tolken gebarentaal. We zijn benieuwd naar jouw mening wat betreft de goede punten in de huidige tolkvoorziening en de punten waarop je denkt dat er een verbeterslag gemaakt kan worden. Of anders gezegd: hoe ziet voor jou de ideale tolkvoorziening eruit? Naast jouw inbreng hebben we inmiddels ook input ontvangen van een NBTG-werkgroep.
De resultaten van deze enquête zullen we meenemen in het interview (voor zover dan al bekend) en ook verwerken tot een rapport, dat we zullen aanleveren bij Significant.
De enquête kan je hier vinden.

Je hebt tot uiterlijk dinsdag 1 maart de tijd om de enquête in te vullen. Ook al is de termijn kort, en de enquête lang, we hopen dat veel tolken de tijd zullen nemen om de vragen uit de enquête te beantwoorden, omdat we hiermee onze invloed op de toekomstige regeling voor de tolkvoorziening kunnen uitoefenen.