U bent hier

UWV start pilot vrije besteding van 15% tolkuren

Het UWV heeft op 17 november 2015 een gesprek met Dovenschap, als vertegenwoordiger van het platform Doof-SH-TOS, gevoerd naar aanleiding van een serie klachten over het UWV. Het UWV heeft toegezegd dat het de regelingen wil gaan aanpassen waar het kan. Eén van de aanpassingen is dat de term ‘doventolk’ geschrapt gaat worden. Verder wordt gekeken naar mogelijke oplossingen voor de problemen rondom de hardheidsclausule. 

Een belangrijke ontwikkeling is dat er per 1 januari 2016 gestart wordt met een pilot voor vrije besteding van de gekregen tolkuren in de werksfeer. Tolkgebruikers met een tolkvoorziening voor werkuren worden gevraagd om aan de pilot mee te doen. De gekozen personen mogen een jaar lang de toegekende 15% aan tolkuren vrij besteden. Zij hoeven dan geen aparte aanvraag meer te doen voor bijvoorbeeld de inzet van teamtolken. 

Iedereen die voor 2016 een toekenning heeft, kan zich aanmelden. Op de website van de belangenorganisaties zal een bericht verschijnen wanneer je je kunt aanmelden. Uit alle aanmeldingen selecteert het UWV dertig personen. Het UWV kijkt hierbij naar verschillende leeftijden, opleidingsniveaus en beroepen. Als uit de pilot blijkt dat dit niet leidt tot een stijging van tolkkosten, verwacht het UWV dat de regeling rondom teamtolken definitief aangepast kan worden.

Alle informatie over het gesprek tussen UWV en Dovenschap kun je lezen op de website van Dovenschap.