U bent hier

Wijzigingen bestuur

Zoals u weet hebben er eind maart een aantal wijzigingen binnen het bestuur plaatsgevonden. In de afgelopen week is helaas ook Anita Janssen afgetreden als bestuurslid, omdat zij niet meer achter de huidige wijze van besturen kon staan. Daarnaast besloot Ruby Jaberg haar functie als interim voorzitter en als bestuurslid neer te leggen. Zij geeft aan dat zij niet langer de tijdsinvestering kan opbrengen die het haar tot nu toe heeft gekost. Emmy  Kauling (secretaris) en Wieteke van Genderen (voorzitter a.i.) hebben inmiddels hun bestuursfuncties overgenomen.

Het bestuur betreurt de hele gang van zaken en hoopt op korte termijn de interne organisatie weer op orde te hebben. Daarnaast wil zij Anita en Ruby heel erg bedanken voor alle tijd en energie die zij in de NBTG hebben gestoken.