U bent hier

Nieuwe voorzitter a.i.

Charley Erkens is afgetreden als bestuurslid en voorzitter van de NBTG. Verschil van opvatting over bestuurlijke processen deden hem besluiten omstreeks 20 maart zijn functie neer te leggen. We betreuren, maar respecteren het aftreden van Charley Erkens. Wij bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Het bestuur zet haar werk zo goed mogelijk voort.

Afgelopen 28 maart heeft het bestuur in een algemene ledenvergadering vragen beantwoord van leden en afscheid genomen van Charley Erkens.

Tijdens de meest recente bestuursvergadering is in overleg met de bestuursleden besloten dat het voorzitterschap tijdelijk overgedragen wordt aan Ruby Jaberg. Zij fungeert als voorzitter ad interim. Er wordt gezocht naar twee nieuwe leden om het bestuur te versterken.