U bent hier

Oproep: Literatuuronderzoek teamtolken voor de NBTG

De NBTG wil graag weten wat er al bekend is over teamtolken in de internationale literatuur, met als onderwerp “Nut en noodzaak van teamtolken voor de gebruiker en de gevolgen voor de tolk”. Bij dezen nodigen we alle belangstellenden uit een voorstel te schrijven voor een literatuuronderzoek met dit onderwerp. De onderzoeksvraag/vragen worden door de onderzoeker(s) zelf bepaald, maar moeten binnen het thema passen.

Het doel van het literatuuronderzoek is om als document te dienen in de lobby richting de ministeries. Het onderzoeksverslag wordt gepubliceerd in Interpres en waar mogelijk in andere (wetenschappelijke) tijdschriften. Het onderzoek wordt geschreven in het Nederlands.

Graag zien we een abstract via e-mail tegemoet, voor 5 januari 2015. In de abstract komt duidelijk naar voren:

  • (Voorlopige) onderzoeksvragen
  • Een eerste aanzet van literatuur
  • Dat de schrijfstijl aansluit bij het beleidsdoel van het onderzoek

Ook ontvangen we graag een offerte met urenverantwoording.

Het eigenlijke literatuuronderzoek zal worden uitgevoerd van eind januari tot eind mei. In maart moeten de voorlopige onderzoeksresultaten gepresenteerd worden tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBTG.

De projectgroep Wetenschappelijke Onderzoek bekijkt de voorstellen en zal een beargumenteerd advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur besluit 21 januari 2015, tijdens de bestuursvergadering, welk voorstel uitgevoerd wordt. Na de vergadering maken we bekend wie de aanbesteding krijgt, zodat begonnen kan worden met het onderzoek.