U bent hier

Nieuwe voorzitter gezocht

Begin 2016 legt onze huidige voorzitter, Charley Erkens, zijn functie neer. Wij zoeken vanaf het voorjaar 2015 een nieuwe voorzitter, zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden. De potentiële nieuwe voorzitter is tijdens de overgangsfase algemeen bestuurslid en is betrokken bij het opstellen van het werkplan voor 2016. Het bestuur is van mening dat een voorzitter over bepaalde kwaliteiten moet beschikken en heeft daarom een profiel opgesteld. Leden én niet-leden kunnen zich beschikbaar stellen als bestuurslid.

Kandidaten worden tijdens de ALV van maart 2015 voorgedragen aan de leden. Conform de statuten verdeelt het bestuur de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester in onderling overleg. Geen van de huidige bestuursleden heeft op dit moment de ambitie de rol van voorzitter op zich te nemen. Daarom zijn we expliciet op zoek naar een bestuurslid dat geschikt is voor deze functie en beschikt over de genoemde kwaliteiten.

Interesse?
Heb je interesse in de functie van voorzitter? Maak dat dan voor 1 februari 2015 aan ons kenbaar via info@nbtg.nl. Een afvaardiging van het bestuur houdt een kennismakingsgesprek met potentiële kandidaten. In dit gesprek kunnen verwachtingen worden besproken en kan informatie worden uitgewisseld.

BijlageGrootte
Profielschets voorzitter NBTG.pdf136.16 KB