U bent hier

Standpunt NBTG over het redigeren van teksten en het vertalen van geschreven Nederlands

Naar aanleiding van vragen van leden hebben we, in overleg met Dovenschap, een bestuursstandpunt over dit onderwerp opgesteld. Dat standpunt tref je hieronder aan. 

Soms wordt tolken gevraagd om te helpen bij het redigeren van teksten voor studenten in het onderwijs. Zo nu en dan wordt een voorstel gedaan hiervoor tolkuren in te zetten bij wijze van vergoeding.  Daarnaast worden tolken ingezet voor het vertalen van geschreven Nederlands naar NGT (bijvoorbeeld tijdens het maken van een toets) of vice versa.

Het bestuur van Dovenschap en het NBTG-bestuur zijn van mening dat het redigeren van teksten (voor bijvoorbeeld studenten) niet onder het takenpakket van een tolk valt en dat dit niet als onderdeel van de tolkvoorziening gedaan kan worden. Dove mensen kunnen hiervoor, net als horende studenten, een redigeerbureau inschakelen of een beroep doen op hun eigen netwerk (familie, vrienden, kennissen). Het bestuur adviseert haar leden dan ook om niet door middel van een vergoeding via de tolkvoorziening teksten voor studenten te redigeren. Acht jij je als tolk bekwaam genoeg om naast je tolkwerkzaamheden redigeerwerk aan te nemen? Dan moet je hierover aparte afspraken met de student maken. 

Tolken kunnen wel ingezet worden voor het vertalen van NGT naar geschreven Nederlands en vice versa. Bijvoorbeeld voor het schrijven van een brief of verslag.

Gaat het om het afnemen van toetsen/examens? De NBTG heeft bij het College voor Toetsen en Examencommissie aangegeven dat er van toetsen ook een vertaling in NGT beschikbaar zou moeten komen. Op die manier krijgt iedere dove leerling exact dezelfde vraag.

Zolang dit echter niet het geval is, kan het voorkomen dat een dove student een vertaling nodig heeft van de vraag. Belangrijk is om hierbij te kijken naar het doel van de toets en de vraag. Wordt het begrijpen van het Nederlands getoetst wordt? Dan is een vertaling niet wenselijk, omdat dan niet het begrijpen van het Nederlands getoetst wordt, maar het begrijpen van de Nederlandse Gebarentaal. Als het gaat om de inhoud van de vraag (bijvoorbeeld bij geschiedenis), kan de tolk een vertaling geven. Belangrijk is dan om als tolk goed te weten wat de bedoeling van de vraag is, zodat in de vertaling op geen enkele manier het antwoord verpakt zit.

Siméa heeft een protocol opgesteld waarin uitleg staat over de aanwezigheid van een tolk bij toetsen en examens.