U bent hier

Standpunt erkenning NGT

De NBTG en Dovenschap zijn door het ministerie van VWS gevraagd hun standpunt te geven over de erkenning van NGT. Wij hebben hierover contact gehad met Dovenschap om te kijken of we elkaar op dit gebied kunnen versterken. Dovenschap heeft over het onderwerp een nieuwsbericht op hun website gezet. De NBTG heeft een mail gestuurd naar het ministerie van VWS: "In het VN verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap wordt aangegeven dat het van belang is dat de landen de nationale gebarentalen erkennen. Daarnaast hebben ook de Raad van Europa en de EU reeds eerder aangegeven dat Nederland de Nederlandse Gebarentaal zou moeten erkennen. De NBTG is dan ook van mening dat het van belang is dat NGT erkend wordt. De wijze waarop dit zou moeten gebeuren, zou nader uitgewerkt moeten worden. Graag verwijzen wij u naar eerder gedane onderzoeken. Deze vindt u in de bijlage van deze mail. Uiteraard zijn wij bereidt om mee te denken over dit onderwerp."