U bent hier

Dovenschap en de NBTG vernieuwen samenwerking


Eind november had het nieuwe bestuur van Dovenschap een ontmoeting met het bestuur van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Tolken Gebarentaal (NBTG). Doel was kennismaken met de nieuwe besturen en de mogelijkheden om samen te werken te bespreken. Een samenwerking tussen beide organisaties is niet altijd vanzelfsprekend geweest. In het verleden zijn er weleens strubbelingen geweest over verschillen in visies en aanpak. Deze tijd met veel maatschappelijke ontwikkelingen heeft de beide belangenorganisaties doen beseffen dat samenwerken belangrijk is om te zorgen voor het behoud van de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. De beide besturen willen daarom met een schone lei beginnen.

Behalve een hernieuwde kennismaking hadden we ook overleg over een aantal actuele zaken. Op dit moment zijn er veel nieuwe ontwikkelingen gaande rondom de tolkvoorziening voor doven en slechthorenden. Zo is er de ‘herziening van de langdurige zorg’ waaronder de leefuren vallen, de participatiewet’ waaronder de werkuren en de ‘wet passend onderwijs’ met onderwijsuren. Dovenschap (plus de andere samenwerkende belangenorganisaties voor doven en slechthorenden) en de NBTG willen daar waar mogelijk samenwerken om te zorgen voor het behoud en een zo’n optimale uitvoering van de tolkvoorziening.

Er zijn nu afspraken gemaakt over het onderling uitwisselen van informatie, het delen van kennis met onze achterban en het afstemmen van standpunten richting de overheid. Wanneer er afspraken zijn met andere instanties waar beide organisaties aanwezig zijn, zal er onderling vooraf overleg plaatsvinden. Het is de bedoeling dat er minimaal een keer per jaar een gezamenlijk overleg plaats vindt. Daarnaast zal er vaker contact zijn via de mail. Dovenschap en de NBTG kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.