U bent hier

Adviesstuk NBTG Tolken op Afstand

Het afgelopen jaar raakten de ontwikkelingen rondom Tolken op Afstand in een stroomversnelling. Dit komt onder andere door de nieuwe Telecomwet, waarbij telefonie toegankelijk gemaakt moet worden voor dove en slechthorende mensen, die naast tekst ook via beeld in NGT willen telefoneren. In opdracht van Dovenschap is er literatuuronderzoek gedaan en zijn er testen uitgevoerd op het gebied van telecomtoken en tolken op afstand. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek en internationale richtlijnen voor telecommunicatie zijn er kwaliteitscriteria opgesteld voor telecomtolken en tolken op afstand.

Adviesstuk NBTG
De NBTG is verheugd dat er criteria zijn opgesteld. Uiteraard kunnen deze criteria worden bijgesteld en aangevuld door bevindingen uit bestaand en nieuw (inter)nationaal onderzoek en door ervaring die de komende tijd wordt opgedaan met telecomtolken en tolken op afstand. De NBTG benadrukt het belang van aanvullend onderzoek om de kwaliteit van telecomtolken en tolken op afstand te vergroten. De NBTG verzoekt alle tolken en tolkbemiddelingsdiensten de kwaliteitscriteria op te volgen. In het opgestelde adviesstuk leest u meer over zaken waar wij in het kader van Tolken op Afstand naar streven.