U bent hier

Onderzoeksresultaten 'Samenwerking, de sleutel tot succes!' verkrijgbaar als boek

De verwachtingen van de tolkgebruiker en de geleverde tolkdiensten komen niet altijd overeen. Door middel van een landelijk onderzoek maakten Maya de Wit en Irma Sluis een inventarisatie van welke kwaliteiten dove tolkgebruikers belangrijk vinden in een tolk en hoe deze de keuze voor een tolk bepaalt. Aan dit onderzoek werkten meer dan 200 Nederlandse dove tolkgebruikers mee.

'Samenwerking, de sleutel tot succes! Kwaliteit van tolken gebarentaal: het perspectief van dove tolkgebruikers in Nederland' brengt de perceptie van de dove klant in kaart en is een belangrijke stap in het inzichtelijk maken van de kwaliteitskeuzes die dove tolkgebruikers maken. Dit verworven inzicht kan de tolk helpen om nauwkeuriger af te stemmen op de wensen van de dove klant en een zo goed mogelijke dienstverlening na te streven. Daarnaast kan het gebruikersperspectief en de huidige kennis over het tolkproces bijdragen aan een betere samenwerking tussen dove klanten en tolken.

Boek bestellen?
Tijdens het NBTG-congres op 8 november jl. presenteerden Irma Sluis en Maya de Wit de belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek. Het volledige onderzoek is uitgewerkt in een boek. Deze paperback is voor slechts 15 euro verkrijgbaar in onze webshop.