U bent hier

Persbericht onderzoek kwaliteit tolken gebarentaal

PERSBERICHT

14 maart 2013

 

Onderzoek kwaliteit tolken gebarentaal: Geef jouw mening!


In opdracht van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) voeren Irma Sluis & Maya de Wit onderzoek uit naar de kwaliteit van tolken gebarentaal in Nederland.

Het onderzoek kijkt naar de keuzes die dove/slechthorende/doofblinde tolkgebruikers maken bij het aanvragen van een tolk gebarentaal (NGT, NmG, vierhandengebaren of vingerspellen in de hand). Het doel van het onderzoek is om te zien wat dove/slechthorende/doofblinde tolkgebruikers de belangrijkste kwaliteit vinden in een tolk gebarentaal en daarnaast welk advies zij hier over zouden willen geven aan de tolkopleiding.

Het onderzoek bestaat onder meer uit een internationaal literatuuronderzoek op basis waarvan een online vragenlijst is ontworpen.

Ben jij doof, slechthorend of doofblind en maak je gebruik van een tolk? Geef jouw mening over de kwaliteit van tolken gebarentaal in Nederland. Doe mee aan de vragenlijst! Stuur een email aan onderzoeknbtg@gmail.com en dan ontvang je de link naar de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst is geheel anoniem. Meedoen kan tot 1 april 2013!

Voor meer informatie over het onderzoek: https://www.facebook.com/pages/Onderzoek-Kwaliteit-Tolken-Gebarentaal/14...

De resultaten van het onderzoek zullen op 8 november 2013, tijdens het 25 jarig congres van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG), worden gepresenteerd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maya de Wit, MSc & Irma Sluis, MSc, onderzoekers ‘Kwaliteit Tolken Gebarentaal': onderzoeknbtg@gmail.com. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG): www.nbtg.nl.