U bent hier

Gelijkwaardige telefonie is een burgerrecht voor iedereen!

De NBTG ontving onderstaand persbericht van AnnieS:

Als twee mensen elkaar ontmoeten, dan is de kans 99,8% dat deze mensen elkaar daarna ook kunnen bellen. Wanneer iemand die doof of slechthorend is iemand anders ontmoet, dan is de kans ongeveer 0,2% dat deze dove/slechthorende persoon die andere persoon daarna ook kan bellen. Dit komt omdat de andere persoon geen teksttelefoon heeft.

Daarom heeft de overheid de Telecomwet aangepast en besloten om opdracht te geven voor de oprichting van een nieuwe tekst- en beeldbemiddelingsdienst. Alleen dan is de kans dat een dove of slechthorende persoon met een teksttelefoon iemand anders, een horende persoon met spraaktelefoon, kan bellen 100%. Dat maakt het voor dove en slechthorende mensen veel aantrekkelijker om een teksttelefoon te hebben. Pas dan kan je immers met iedereen bellen. Pas dan is er sprake van toegankelijkheid en gelijkwaardigheid. Voor die gelijkwaardige toegang tot telefonie moet de overheid zorgen volgens de Telecomwet.

Er zijn tot op heden in hoofdzaak drie soorten teksttelefoon waarmee doven en slechthorenden tot op heden toegang kunnen krijgen tot telefonie. De eerste en tevens oudste is de vaste teksttelefoon, bestaande uit monitor en toetsenbord, aangesloten op de reguliere telefoonlijn. De vaste teksttelefoon wordt voornamelijk gebruikt door oudere doven en slechthorenden. Daarnaast is er de mobiele teksttelefoon. Dit is een toepassing/applicatie op een gewone mobiele telefoon van met merk BlackBerry, ontwikkeld door AnnieS in samenwerking met TNO. Deze maakt verbinding via een mobiele telefoonnetwerk in combinatie met een teksttelefoniesysteem. Ten derde is er de internet teksttelefoon; via een speciale website kan men op elke PC met internetverbinding inloggen en tekstbellen. Al deze drie soorten teksttelefoon kunnen onderling naar en met elkaar tekstbellen, met (horenden via) de KPN teksttelefoonbemiddeling (Teleplus) en het 112-alarmnummer in geval van nood.

Total Conversation bellen is de toekomst van toegankelijke telefonie voor doven en slechthorenden en wordt gezien als de opvolger van teksttelefonie. Total Conversation staat voor tegelijk spraak-, tekst- en beeldbellen. Dit geeft gebarentaalgebruikers de mogelijkheid in gebarentaal te kunnen bellen. Plotsdoven en slechthorenden kunnen steun hebben bij het spraakverstaan, omdat zij dankzij het beeld ook mond (spraakafzien), mimiek en gebaren kunnen aflezen. In Nederland is AnnieS het enige bedrijf dat sinds februari 2012 met djanah op elke computer met webcam en internetverbinding en eCmobile op een mobiele telefoon met webcam, Android besturingssysteem en mobiel internet mogelijkheden biedt om te Total Conversation bellen. De KPN teksttelefoonbemiddeling en de 112-alarmcentrale zijn nog niet uitgerust met de nieuwste telefoons waarmee Total Conversation kan worden gebeld. Het Europees Parlement heeft onlangs verklaard dat alle EU-lidstaten het 112-alarmnummer bereikbaar moeten maken via Total Conversation (TC) voor doven, slechthorenden en mensen met een taal- of spraakprobleem.

De Telecomwetgeving is er onder meer op gericht om de overheid mogelijkheden te geven om in te grijpen wanneer de telecommarkt onvoldoende mogelijkheden creëert voor alle burgers om gelijkwaardige toegang tot telefonie te hebben en daarmee gelijkwaardig te kunnen participeren in de samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor een tekst- en beeldbemiddelingsdienst, die ervoor zorgt dat mensen die doof of slechthorend zijn kunnen bellen via beeld en/of tekst met alle horende mensen die een spraaktelefoon hebben.

Om van deze vertaaldienst gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk dat mensen die doof of slechthorend zijn de beschikking hebben over telefoons die voor hen toegankelijk zijn: tekst- en beeldtelefoons. Met die tekst- en beeldtelefoons kunnen doven en slechthorenden immers gebruik maken van zo'n vertaaldienst, omdat ze er naartoe kunnen bellen. Men kan zich afvragen wat het nut van de voorgenomen tekst- en beeldbemiddelingsdienst is als dove en slechthorende mensen geen tekst- en beeldtelefoons hebben om de vertaaldienst te bereiken. Het is daarnaast van essentieel belang dat KPN Teleplus wordt uitgebreid met een beeldbemiddelingsdienst (voor Total Conversation telefonie). Dit geldt ook voor de 112-alarmcentrale, met het oog op de toekomst. De TC-telefoniesystemen hiervoor zijn er al! Tevens belangrijk vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid is dat doven en slechthorenden niet meer betalen dan horenden voor telefonie. Dat betekent dat de bemiddeling gratis moet zijn.

De afgelopen weken is duidelijk geworden dat de markt de beschikbaarheid van toegankelijke voor doven en slechthorenden telefoons niet zelf kan regelen. Het teksttelefoonnetwerk van een private partij (AnnieS) ligt plat vanwege financiële problemen. Dove mensen kunnen hierdoor niet meer  met elkaar en Teleplus tekstbemiddeling tekstbellen. En erger nog, zij hebben geen toegang meer tot het 112-alarnnummer in geval van nood. Dit is een groot risico bij levensbedreigende omstandigheden!  Door de financiële problemen van AnnieS is daarnaast de verdere introductie van nieuwe moderne beeldtelefonie in Nederland stil komen te liggen. Het dreigende faillissement van AnnieS is het levende bewijs dat de markt niet kan voorzien in de levering van toegankelijke telefoontoestellen aan dove en slechthorende mensen.

De overheid heeft het besluit om een tekst- en beeldbemiddelingsdienst op te richten al genomen en dient zich te realiseren dat aan het andere eind van de telefoonverbinding tekst- en beeldtelefoons noodzakelijk zijn. Nu het teksttelefoonnetwerk uit de lucht is en de verdere introductie van beeldtelefonie is gestaakt, ligt de bal bij de overheid. De markt voorziet niet in dat wat nodig is. Daarom moet de overheid wettelijk gezien iets doen. Het enige private bedrijf dat de afgelopen jaren geprobeerd heeft het tij te keren, staat op omvallen.

De vraag is of er überhaupt wel sprake is van een markt, want de tekst- en beeldtelefoons worden al decennia lang betaald door zorgverzekeraars en het UWV. Een integrale aanpak ontbreekt en de stroperige en vaak zelfs onwillige houding op basis van onkunde van (sommige) zorgverzekeraars en van het UWV hebben bijgedragen aan het feit dat het teksttelefoonnetwerk nu plat ligt. In de toekomst zal de verstrekking van de noodzakelijke telefoons nog gecompliceerder worden wanneer dit de verantwoordelijkheid wordt van gemeentes die op dit gebied al helemaal geen expertise in huis hebben.    

Wanneer de overheid zowel de tekst- en beeldbemiddelingsdienst als de verstrekking van toegankelijke telefoons onderbrengt in een organisatie, een telefoonmaatschappij voor dove en slechthorende mensen, zal zij niet alleen haar beleidsvoornemens realiseren, maar zullen er ook aanzienlijke besparingen optreden. Het huidige teksttelefoonnetwerk van AnnieS en al haar klanten vormen hiervoor een uitstekende en ook logische basis.

De boodschap aan Minister Maxime Verhagen en de Tweede Kamer is duidelijk. Zorg er voor dat het teksttelefoonnetwerk per direct weer beschikbaar is. Zorg er (hiermee indirect) voor dat 112 weer teksttelefonisch bereikbaar wordt, wat ten goede komt aan de veiligheid van dove en slechthorende burgers. Zorg er voor dat gebruik Teleplus gratis wordt zodat er eindelijk sprake is van gelijkwaardigheid in telefonie. Gelijkwaardige telefonie is een burgerrecht voor iedereen. Zorg voor gelijkwaardige toegang tot telefonie voor doven en slechthorenden!