U bent hier

Toelichting lidmaatschap

Tolkleden die zelfstandig ondernemer zijn en BTW-plichtig, zijn verplicht lid van het Platform voor Zelfstandige Ondernemers (PZO) en betalen daarvoor contributie.

Tolken die in loondienst zijn, betalen geen PZO-contributie.

- Het tolklidmaatschap 2018 bedraagt: € 244,09

- Het PZO-lidmaatschap 2018 bedraagt: € 35,09

- Het studentlidmaatschap 2018 bedraagt € 10,00

- De bijdrage voor belangstellenden bedraagt € 18,57

De lidmaatschapsbedragen (niet PZO) worden gehalveerd als men zich pas na 1 juli aanmeldt als lid.