U bent hier

Social Haptic Communication training gaat los!

Social Haptic Communication training gaat los!

Donderdag 17 november jl. was de Samen Wijzer Dag in Ermelo. Ook de projectgroep Social Haptic Communcation (SHC) gaf tijdens deze dag een workshop om o.a. collega’s te enthousiasmeren voor deze aanvullende vorm van communicatie. De Nederlandse standaard SHC is zo goed als klaar en we willen vanaf januari 2017 de training gaan geven. In grote lijnen lijkt de Nederlandse standaard SHC op die van de bedenkers Russ en Riitta Palmer, maar we hebben ook duidelijk een aantal aanpassingen gedaan die beter passend zijn binnen de Nederlandse cultuur en door onze ervaringsdeskundige co-docenten als veel duidelijker worden ervaren.

Daarnaast wordt de projectgroep in januari 2017 verder getraind op het gebied van toepassen van SHC bij mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens de Samen Wijzer Dag was binnen de sector die werkt met mensen met doofblindheid in combinatie met een verstandelijke beperking veel vraag naar de training, we komen hier dus spoedig op terug.

Voor meer informatie neem contact op met een van de volgende personen binnen de projectgroep SHC:

-Bartimeus: Ingrid Korenstra: ikorenstra@bartimeus.nl

-GGMD: Trudy van de Merbel: T.van.de.Merbel@ggmd.nl

-Kentalis: Marij Heijmans: M.Heijmans@kentalis.nl

-Kalorama: Thea Hendriks-Rovers: T.Hendriks-Rovers@kalorama.nl


 

Interpres algemeen