U bent hier

It's all Greek to me: De laatste dag van de conferentie, zondag 11 september 2016


Hieronder is een beschrijving te lezen van mijn laatste dag van de efsli conferentie in Athene, op zondag 11 september. 


Ja, en toen ging de tijd toch weer snel. Het is alweer de laatste dag van de conferentie. Onze eigen Lianne van Dijken mocht het spits afbijten met haar presentatie: ‘Right versus Right: Sign Language Interpreters’ Ethical Decision Making Processes- A Diary Study’. Lianne hield een presentatie over haar EUMASLI onderzoek. Ze heeft een aantal tolken gevraagd om dagboeken bij te houden over de ethische beslissingen die ze maken tijdens tolkopdrachten. Bij het maken van ethische beslissingen bestaat er een schema waar je gebruik van kunt maken om deze beslissingen te analyseren, dit is het Demand Control Schema, van Dean en Pollard*. Als je hier graag meer over wilt weten en hoe je dit schema goed kunt toepassen, raad ik je zeker aan om de training** hierover bij Lianne te volgen :) 

Na deze presentatie kwam de presentatie waar ik voordat ik ging een vraag over had gesteld. ‘’Should I be a linguist to interpret linguistics?’’ a case study door Giulia Petitta (USA). Moet ik een taalkundige zijn om taalwetenschap te kunnen tolken? Giullia Petitta had een onderzoek uitgevoerd om te kijken of je daadwerkelijk een taalkundige moet zijn om taalwetenschap of taalkunde te kunnen tolken. Ze heeft hiervoor gekeken naar twee verschillende tolken; een tolk die wel taalkundig was, of een taalachtergrond had en een tolk die dit niet of nauwelijks had. Deze tolken tolkten allebei ongeveer in dezelfde setting en hadden verder ongeveer dezelfde achtergrond. Uit het onderzoek bleek dat ze allebei kwalitatief goed werk hebben afgeleverd en dat de ene tolk niet beter was dan de andere tolk. Natuurlijk is dit maar een onderzoek en denk ik dat je in andere situaties er zeker van zult profiteren als je een taalachtergrond hebt, maar gericht op deze presentatie en dit onderzoek is het antwoord op de vraag die ik heb gesteld dus nee. Je hoeft geen taalkundige te zijn om taalwetenschap of taalkunde te kunnen tolken.

Andrea K. Smith (USA) richtte zich in haar presentatie op de samenwerking tussen horende en dove tolken. Haar presentatie ging over Signposting and Neutral Channel Communications: How to Develop Trust in a Deaf-Hearing Interpreting Team. Met Signposting worden de signalen die dove tolken uitzenden naar horende tolken, zoals het naar voren of naar achteren leunen met de schouders of naar de zijkanten leunen of bijvoorbeeld heel gericht met de ogen staren. Ik vond het heel interessant om hier meer over te weten te komen, omdat de samenwerking tussen dove en horende tolken in Nederland nog in de kinderschoenen staat, maar in andere landen al zo regelmatig wordt ingezet.

De laatste presentatie die ik tijdens de workshopronde nog heb bijgewoond, was van Isabelle Heyerick (uit Belgie): ‘Interpreting Strategies. What’s in it for me?’ Isabelle Heyerick had de tolkstrategieën van een paar tolken VGT ( Vlaamse Gebarentaal) in kaart gebracht. De meest voorkomende strategieën waren addition ( toevoeging), omission (weglating) en substitution ( vervanging). Dit is de top drie van tolkstrategieën die naar voren kwamen voor Sign Language Interpreters.

Na deze presentatie was het tijd voor de sluitceremonie. Christopher Stone hield een samenvattende toespraak over alles wat er voorbij was gekomen tijdens de conferentie.

Het was voor mij een geweldige eerste efsli-ervaring! Het leukste vond ik vooral het ontmoeten van collega’s uit andere landen, maar ook de herkenning van situaties en problemen rondom ons vak, die blijkbaar in andere landen niet anders zijn. Efsli voelde voor mij al snel als een warm bad waarin ik mij heel snel comfortabel kon bewegen.

Ik ga nog even genieten van een paar dagen Athene, woensdag 14 september vlieg ik weer terug. 

Ik denk er zeker over om volgend jaar weer te gaan en mocht je nog nooit op een efsli conferentie geweest zijn? Kom naar efsli 2017 in Toulouse! :)***


*https://www.urmc.rochester.edu/deaf-wellness-center/demand-control-schem...

**http://www.creativitaal.eu/nascholingen/ethisch-drieluik/

***http://efsli.org/

 

 

 

Renske