U bent hier

Famke Blogt: Geen geld, geen vergadering

Geen geld, geen vergadering

Sinds juli 2016 woont Famke Wildeman (tolk Nederlandse Gebarentaal sinds 2002) in Uganda, om tolken Ugandese Gebarentaal te ondersteunen bij het professionaliseren van hun beroep. Maandelijks schrijft zij een column over haar werk en leven in Uganda.

General Assembly

M’n werk voor de Ugandese tolkenvereniging UNASLI is begonnen. Op 19 juli ben ik in Uganda aangekomen en een week later ben ik aan het werk gegaan. Een van de eerste onderwerpen voor onze gesprekken en mijn werkzaamheden, is de aanstaande General Assembly. Volgens de statuten zou er elke vijf jaar een vergadering moeten plaatsvinden. Toch is dit sinds 2008 niet meer gebeurd.De belangrijkste reden voor het uitstellen, waren de financiën. Want organiseer je in Uganda een bijeenkomst, dan verwachten de deelnemers dat je ook iets te drinken en te eten voor ze hebt. En het liefst geef je ze ook nog een vergoeding voor de gemaakte reiskosten.

Vier euro per jaar

Maar UNASLI heeft geen geld. De statuten schrijven voor dat tolken naast een eenmalige bijdrage voor inschrijving bij de vereniging een jaarlijkse bijdrage zouden moeten betalen. Helaas gebeurt dit nagenoeg niet. Sluit je mensen uit als je hier strikter op gaat toezien? Er zijn zoveel tolken die (bijna) geen betaald werk hebben, dan is een bijdrage van vier euro per jaar toch een investering. Dan moet je als vereniging eerst maar laten zien dat het dat waard is. Het bestuur heeft besloten nu toch een General Assembly te organiseren, en maar gewoon open kaart te spelen. Er is geen geld voor drinken en een lunch. Dus of je betaalt drie euro en je kunt een lunch krijgen, of je neemt zelf iets mee van huis. Zo creëer je misschien een onderscheid tussen diegenen die wel voor een lunch kunnen betalen en zij die dat niet kunnen. Maar het is belangrijker dat zoveel mogelijk mensen naar de vergadering zullen komen.

Transportkosten

Voor mensen buiten de hoofdstad zijn de transportkosten te hoog. Ik vind het erg belangrijk dat ook zij er bij kunnen zijn. Dit is DE kans om weer iets van saamhorigheid te smeden, een plek van ontmoeting, een gezamenlijke focus op professionaliteit. Dus ben ik begonnen geld in te zamelen voor dit doel. Inmiddels kunnen we twintig tolken van buiten de hoofdstad laten komen. Het zijn kleine dingen, maar op zulke manieren kan ik toch iets bijdragen aan de ontwikkelingen die hier gaande zijn.

Ik zie uit naar een bijzondere vergadering op 10 september!

Wil je m’n werk volgen en/of ondersteunen? Stuur me een mail (famke.wildeman@gmail.com) als je m’n maandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen.In Uganda leef ik van giften. Wil je me financieel ondersteunen, maak dan je gift over op NL47TRIO0212491466 tnv FCRB Wildeman.

 

 

Famke