U bent hier

Efsli Annual General Meeting (AGM), 8 september 2017

 

 

 

Efsli Annual General Meeting 2017, Toulouse, Frankrijk

Door Yvonne Jobse en Winnie de Beer

 

 

 

 

Zo’n drie weken geleden, op 8 september 2017, vond de jaarlijkse AGM (Annual General Meeting) van efsli plaats. Efsli is het European Forum of Sign Language Interpreters. De NBTG is lid van dit forum en was samen met beroepsverenigingen uit andere landen aanwezig bij deze AGM.

 

Er zijn tijdens de AGM notulen gemaakt, die vanuit efsli later dit jaar onder de leden zullen worden verspreid. Voor nu de meest belangrijke zaken die aan de orde kwamen:

 

-       vier nieuwe tolkenverenigingen hebben zich aangemeld: SKOPOS uit Denemarken, CASLIFD uit Kroatie, KASLI uit Kosovo en BGSD uit Beieren in Duitsland. We hebben nu 37 leden.

 

Er was enige onduidelijkheid over de status van de laatste vereniging, aangezien in de statuten staat dat enkel NASLI’s (National Association of Sign Language Interpreters) lid zouden kunnen zijn van efsli. BGSD zou een regionale vereniging zijn.

 

Dit punt is tijdens de AGM niet opgelost; het lidmaatschap van BGSD zou betekenen dat er nu drie Duitse verenigingen lid zijn van efsli. En dit heeft gevolgen voor de stemmen. Elk land heeft twee stemmen, als een land meer dan één vereniging heeft voor tolken met dezelfde taalcombinatie (zoals in Italie), dan krijgt elke vereniging 1 stem. De Duitse verenigingen zouden nu dan elk 2/3 stem krijgen. Aangezien van die drie verenigingen enkel de BGSD (de nationale vereniging, wel te verstaan) aanwezig is, is voor deze keer besloten om die vereniging ten behoeve van de voortgang van de AGM voor deze keer 1 stem te geven.

 

Dit is een onderwerp dat nader bekeken moet worden. Er moet een voorstel komen hoe we hier mee om kunnen gaan. Er is afgelopen jaar een werkgroep (governance workinggroup) opgericht die zich bezig houdt met de statuten en de interne organisatie. Zij nemen dit onderwerp mee voor volgend jaar.

 

 

-       efsli opereert op basis van een operating grant voor drie jaar, vanuit de Europese Commissie. Deze grant bedraagt € 125.000,-

De termijn van de huidige grant loopt bijna af en er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. De aanwezige deelnemers is om input gevraagd. Zaken die in ons klein gezelschap aan de orde kwamen, zijn:

 

  1. Het verzoek aan efsli om een ondersteunende rol te hebben bij de nationale verenigingen. Ondersteuning bieden bij het bestuurswerk, zoals lobbyen en representatie.
  2. Uitwisseling van expertise tussen minder ontwikkelde landen en meer ontwikkelde landen, maar ook zeker tussen alle landen onderling. Het opzetten van bijvoorbeeld een pool van experts, zodat niet elk land opnieuw het wiel hoeft uit te vinden en iedereen weet waar de expertise te halen is.
  3. Een optie die plenair nog werd genoemd is het zorgen voor voldoende financiele middelen om alle full members in staat te stellen om bij de AGM aanwezig te zijn. Voor sommigen is dat financieel nog steeds een groot probleem.

 

Dit laatste punt wordt ook een punt voor de governance working group.

Vervolgens heeft het bestuur een aantal moties voorgelegd, waaronder een motie die erin moet voorzien dat er geen belangenverstrengeling optreedt bij bestuursleden. Daar waren alle aanwezigen het over eens.

 

Overige moties:

 

Dove tolken

-       de werkgroep efsli DI (Deaf Interpreters) had nog geen formele status, maar is tijdens deze vergadering opgenomen in de structuur van de vereniging. Efsli DI is nu formeel een tijdelijke werkgroep onder efsli, evenals SAF (het special attendance fund). Een tijdelijke werkgroep met speciale aandacht voor Dove tolken zolang er nog niet voor alle tolken opleidingsmogelijkheden zijn.

Contributieverhoging

-       de motie tot het verhogen van de contributie is niet aangenomen wegens de zeer ingewikkelde en door sommige als oneerlijk ervaren verdeling die nu wordt gehanteerd. Landen worden nu gecategoriseerd op basis van hun Bruto Nationaal Product, maar dat is geen garantie voor een goed uurtarief voor tolken in een dergelijk land. Er blijken veel haken en ogen te zitten aan deze verdeling en er wordt besloten om dit ook een punt te maken voor de governance working group.

Financiele honorering van expertise

-       deze motie zorgde voor veel discussie, aangezien er in deze motie expliciet melding wordt gemaakt van het feit dat ook bestuursleden kunnen worden ingezet en betaald voor hun expertise. De aanwezige leden maken zich zorgen over de grenzen tussen expertise en vrijwilligerswerk. Iedereen is het er min of meer over eens dat bestuurswerk vrijwillig moet blijven.

 

De motie is aangenomen met de kanttekening dat deze niet in werking kan treden zonder een gedegen begeleidend en transparant protocol, dat bijvoorbeeld voorziet in het uitgaan van een open call voor bepaalde expertise. Bestuursleden met die specifieke expertise kunnen daar dan evenals anderen op reageren.

 

Het opstellen van een dergelijk protocol wordt ook een opdracht voor de governance working group.

 

Rondvraag

Bij de rondvraag hebben we nog de opmerking gemaakt dat we het geen goede zaak vinden dat de conferentie en hotel dit jaar uit elkaar zijn getrokken. We zijn ons ervan bewust dat het voor de organisatie erg veel werk scheelt maar we hebben erop aangedrongen alert te zijn op de ervaringen van mensen die voor het eerst komen. Zij moeten niet aan hun lot overgelaten worden.

 

Volgende conferentie

14, 15, 16 september 2018, Dubrovnik, Kroatie

Thema: You’re (f/h)ired! Interpreting in employment settings

 

Tot slot nog een opmerking vanuit de organisatie van de conferentie in Dubrovnik volgend jaar: als je niet in het hotel wilt verblijven, maar zelf iets anders wilt boeken, doe dat dan ruim op tijd. Het is druk in Dubrovnik in september.

 

Interpres algemeen