De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

De NBTG heeft, in samenwerking met een aantal andere belangenorganisaties en beroepsverenigingen, een notitie landelijk regeling tolkvoorziening en een samenvatting daarvan opgestuurd naar de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).

Zoek je een gebaar? Kijk dan eens op de website van MobileSigns. Je kunt uit een aantal thema's kiezen waarvan je de gebaren wilt leren. De bestanden kun je in drie verschillende formaten downloaden. 

Op 26 maart stond de Taalshow in het teken van doofheid en taal. Taaljournalist Gaston Dorren schreef er een verslag over dat een goed beeld van de avond geeft. 

De Beroepsvereniging Tolken Nederlandse Gebarentaal (NBTG) is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Charley Erkens is afgetreden als bestuurslid en voorzitter van de NBTG. Verschil van opvatting over bestuurlijke processen deden hem besluiten omstreeks 20 maart zijn functie neer te leggen. We betreuren, maar respecteren het aftreden van Charley Erkens. Wij bedanken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren. Het bestuur zet haar werk zo goed mogelijk voort.

Afgelopen 28 maart heeft het bestuur in een algemene ledenvergadering vragen beantwoord van leden en afscheid genomen van Charley Erkens.

Pagina's