De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

De 22e Deaflympics - de Olympische Spelen voor sporters met een auditieve beperking - worden dit jaar georganiseerd in Sofia, Bulgarije. Van 26 juli t/m 4 augustus zullen dove sporters de internationale sportieve strijd met elkaar aangaan. De kwalificatieprocedure voor de Nederlandse ploeg is in volle gang.


Op dit moment zijn elf sporters in zes verschillende sporten genomineerd. Wie kwalificeert zich voor een ticket naar Sofia om daar een Olympische prestatie neer te zetten? Voor de namen en sporttakken verwijzen we u graag naar het bijgevoegde persbericht.

In opdracht van de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG) voeren Irma Sluis & Maya de Wit onderzoek uit naar de kwaliteit van tolken gebarentaal in Nederland. Het onderzoek kijkt naar de keuzes die dove/slechthorende/doofblinde tolkgebruikers maken bij het aanvragen van een tolk gebarentaal (NGT, NmG, vierhandengebaren of vingerspellen in de hand). Het doel van het onderzoek is om te zien wat dove/slechthorende/doofblinde tolkgebruikers de belangrijkste kwaliteit vinden in een tolk gebarentaal en daarnaast welk advies zij hier over zouden willen geven aan de tolkopleiding.
Dit jaar bestaat de NBTG 25 jaar! Dit wordt gevierd met een aantal activiteiten, waaronder een nationaal congres op 8 november 2013. Het congres gaat over samenwerking en kwaliteit. In opdracht van de NBTG voeren Maya de Wit en Irma Sluis op dit moment onderzoek uit naar de kwaliteit van tolken gebarentaal (zie hiervoor het persbericht hierboven). Het congres is bedoeld voor zowel tolken als tolkgebruikers. Dus noteer vast 8 november in je agenda en hou de NBTG website in de gaten voor meer informatie.

Op 27 en 28 mei vindt er in Oslo een internationale conferentie plaats. De conferentie wordt onder andere georganiseerd door de Universiteit van Oslo/ het instituut voor internationale studies en tolken.

Tolknet bracht onderstaand nieuws naar voren:
Zoals u wellicht weet, bestaat de tolkvoorziening dit jaar 25 jaar. Deze mijlpaal willen we niet in stilte voorbij laten gaan. We willen dit jubileum vieren door aandacht te besteden aan de tolkvoorziening, want hoewel de voorziening er al 25 jaar is blijft het recht hebben op een tolk niet van vanzelfsprekend. Door bezuinigingen staan voorzieningen onder druk. 

Pagina's