De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

Gisteren maakte KPN bekend dat het bedrijf vanaf 1 oktober een nieuwe dienst, Teletolk, introduceert. Met deze gebaartaaldienst kunnen doven, slechthorenden en mensen met een spraakbeperking toch communiceren met hun smartphone, tablet of computer. Gebruikers kunnen kiezen of ze het gesprek willen laten bemiddelen in tekst of beeld. Bij tekstbemiddeling worden de gesproken woorden omgezet in tekst. Bij de beeldbemiddeling zetten tolken de gesproken taal om naar gebarentaal, en andersom.

Tijdens Wereld Doven Dag werd het boek 'Deaf education in Europe – the early years' van Henk Betten gepresenteerd. Het boek geeft een compleet overzicht van de opkomst van instellingen voor het onderwijs van doven in 38 Europese steden en regio's.

Tolken kunnen ook op afstand werken, bijvoorbeeld via beeldbellen of een tablet. Hoe dat in zijn werk gaat, kunt u lezen op deze website maar ook zien. De geschreven informatie over tolken op afstand is in het onderstaande filmpje omgezet naar NGT.

 

De inschrijving voor het congres dat de NBTG op vrijdag 8 november a.s. organiseert, is vandaag geopend. Er zijn twee workshoprondes waarvoor deelnemers zich kunnen inschrijven. De onderwerpen van de workshops zijn al bekend. Meer inhoudelijke informatie volgt zo snel mogelijk. Maar we lichten alvast een tipje van de sluier op: zowel SES (workshop Hoger Onderwijs) als de Oogvereniging (workshop doofblinden) verzorgen een workshop.

De NBTG ontving een persbericht van Dovenschap. Daarin kondigen zij hun nieuwe bestuur aan. De NBTG heeft Dovenschap inmiddels al gefeliciteerd met het nieuw bestuur en hun uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. De NBTG ziet uit naar een goede samenwerking met het nieuwe bestuur.

Pagina's