De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

De NBTG en Dovenschap zijn door het ministerie van VWS gevraagd hun standpunt te geven over de erkenning van NGT. Wij hebben hierover contact gehad met Dovenschap om te kijken of we elkaar op dit gebied kunnen versterken. Dovenschap heeft over het onderwerp een nieuwsbericht op hun website gezet.

Op donderdag 12 december 2013 maakt Schouwburg Amstelveen de voorstelling 'Haar naam was Sarah' toegankelijk voor doven en slechthorenden. Dit doet de schouwburg door een gebarentolk in te zetten. Speciaal voor mensen met een auditieve beperking heeft de schouwburg een aantal stoelen gereserveerd met optimaal zicht op de gebarentolk. Meer informatie is te vinden op www.schouwburgamstelveen.nl.

Tijdens het NBTG-congres dat op 8 november jl. plaatsvond, zijn verschillende workshops gehouden. Op veler verzoek stellen we de presentaties hierbij beschikbaar:

Tijdens het NBTG-congres presenteerden Maya de Wit en Irma Sluis de uitkomsten van een landelijk onderzoek waarin zij onderzochten welke kwaliteiten dove tolkgebruikers belangrijk vinden in een tolk en hoe deze de keuze voor een tolk bepaalt. Aan dit onderzoek werkten meer dan 200 Nederlandse dove mensen mee.

Pagina's