De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

Morgen tussen 18:00 uur en 20:00 uur verzorgen de DJ's Barend & Wijnand op 3FM een speciale uitzending. Namelijk radio voor doven en horenden, over doven. Met tolken, signdancers, Bade op de Speelplaats en nog veel meer! Alles te volgen via 3fm.nl/live.

For the efsli General Assembly on 11th September 2015 and for the conference on 12th and 13th September 2015, efsli is looking for interpreters of Polish Sign Language/English, International Sign/English, Russian/English, and Polish/English. In addition, efsli is looking for an interpreter coordinator. Please send your interpreter application by 31st March 2015, and the coordinator application by 15th March 2015.

Het gebarentaalcolloquium is een serie lezingen over gebarentaal en dovencultuur, die openstaat voor iedereen: niet alleen taalkundigen, maar ook professionals uit en rond de dovenwereld en dove en horende belangstellenden. De onderwerpen die aan de orde komen gaan vooral over taalkundig onderzoek naar gebarentaal, maar er ook ruimte voor verwant onderzoek, zoals taalpsychologie en dovencultuur. Alle lezingen worden getolkt van NGT naar Engels of van Engels/Nederlands naar NGT. De toegang is vrij.

Stichting Tolknet doet onderzoek naar tolkgebruikers die wel recht hebben op een tolkvoorziening, maar die zelden een tolk meenemen naar een situatie waar gecommuniceerd wordt. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de site van Tolknet. 

Vanaf 1 januari 2015 is de tolkvoorziening voor de leefuren overgeheveld naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ook komt dan de Participatiewet, waarbij tolken ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld mensen die op zoek zijn naar werk.

Pagina's