De Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal

Op de website van Dovenschap is sinds vrijdag 15 december te lezen dat het per 1 januari 2018 niet meer nodig is om een aparte aanvraag te doen voor de inzet van teamtolken in het HBO- of WO-onderwijs. Tolkgebruikers mogen naar eigen inzicht tolken inzetten. De voorwaarden zijn onveranderd: de opdracht duurt minstens twee klokuren en onderbrekingen zijn niet mogelijk.

23 september is weer Werelddovendag. Wereldovendag wordt georganiseerd door Dovenschap, in samenwerking met aangesloten organisaties en zal gehouden worden op 3 locaties: Groningen, Amsterdam en Rotterdam
De voorbereidingen voor Werelddovendag zijn in volle gang.

In dit filmpje in Nederlandse Gebarentaal mét ondertiteling kan je er meer over vernemen.

https://youtu.be/Erwb-dHUDDE

Op initiatief van de NBTG is er een projectgroep Specialisatie & Differentiatie opgezet die bestaat uit vertegenwoordigers van de Nederlandse Schrijftolkenvereniging (NSV), de Nederlandse Beroepsvereniging Tolken Gebarentaal (NBTG), de tolkgebruikersorganisaties, de Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken (RTGS) en tot slot uit de opstellers van twee voorstellen voor een specialisatie- en differentatiesysteem.

Wij hebben een persbericht ontvangen van D66 dat we hier graag willen plaatsen.

Laat je slechthorendheid je niet beperken! Dat is de boodschap van de campagne “Slechthorend. Nou en?!”, die is gestart op donderdag 27 oktober. Op Facebook, Instagram en de website www.slechthorendnouen.nl lees en zie je de verhalen van slechthorende jongeren die ieder hun eigen doel nastreven. Op 12 november is de première van de gelijknamige documentaire en de lancering van het bijbehorende kaartspel “Geroezemoes”.

Pagina's